Välkommen till Treeworks

Nu gäller det!

RUT avdrag för trädvård, trädfällning, stubbfräsning, buskbeskärnin och återställning!

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/rotrutarbete/nyatjansterirutavdragetfran1augusti2016.4.361dc8c15312eff6fd16e92.html?q=rut+tr%C3%A4d

 

Är dina träd stormsäkra?

Även fullvuxna träd kan urglesas och beskäras så att vindtrycket minskas betydligt.

Boka ett gratis rådgivnings samtal!

 

När är det dags att beskära?

Beskärnnig av barrträd går nästan att göra året rundt.

Beskärning av lövträd är bäst juni till september.

 

Vi beskär även dina fruktträd!

 

Planera plantering i tid!

Lämna din beställning för träd till plantering innan 15 september, då planterar vi innan det bli vinter.

Arboristteamet från Östersund har bra utbildning och lång erfarenhet, är utrustade och försäkrade för att säkert kunna utföra avancerade trädarbeten i trädgård, skog och i offentlig miljö. Vi på Treeworks arbetar för hela miljön. Vi värnar om den estetiska miljön likväl som den ekologiska. Målet är att skapa en trivsam miljö både för växt och människa.
 
Ring oss gärna !  070-759 90 68
Eller maila   info@treeworks.se
 
Treeworks Östersund AB
Åkeräng 123, 832 93 Frösön
 
Kvalitetssäkrad motorsågsutbildning (motorsågskörkort) genom:
 
 
 
 
Kontakta oss