Plantering

Vi planterar träd, buskar och anlägger nya gräsmattor. När vi planterar ett träd är det viktigt att ta hänsyn till vilken växtzon trädet ska leva i, att trädet blir korrekt placerat och planterat.

Vi har stor erfarenhet och är utrustade för att även plantera större träd. Vi brukar samla våra beställningar för trädplantering till två tillfällen, ett tillfälle på våren och ett på hösten. På så sätt kan vi arbeta mer kostnadseffektivt och lämna offert på ett bra pris.

Planera plantering i tid!

Lämna din beställning för träd till plantering innan 15.mai. Da skicka vi i väg vårbeställningen.

Andra beställningen lämna vi i slutet av September.

Vi samarbetar med Billbäcks Plantskola. http://www.billbacks.se/

Vi på Treeworks vill arbeta för hela miljön.
Vi värnar om den estetiska miljön likväl som den ekologiska. Målet är att skapa en trivsam miljö både för växt och människa.

Arboristteamet från Östersund har bra utbildning och lång erfarenhet, är utrustade och försäkrade för att säkert kunna utföra avancerade trädarbeten i trädgård, skog och i offentlig miljö. Vi på Treeworks arbetar för hela miljön. Vi värnar om den estetiska miljön likväl som den ekologiska. Målet är att skapa en trivsam miljö både för växt och människa.
 
Ring oss gärna !  070-759 90 68
Eller maila   info@treeworks.se
 
Treeworks Östersund AB
Åkeräng 123, 832 93 Frösön
 
Kvalitetssäkrad motorsågsutbildning (motorsågskörkort) genom:
 
 
 
 
Kontakta oss