Skydd av träd

TRÄD I STÄDER ÄR VIKTIGA ATT BEVARA.

De ger karaktär till områden och skapar värdefulla funktioner så som skugga, insynskydd och temperaturreglering som både är svåra och dyra att ersätta. Äldre träd kan också ha ett kulturhistoriskt värde och är dessutom betydelsefulla för många lavar, insekter och fåglar som bor där.

Skydd vid arbeten

Varje ingrepp i rotsystem, stam eller krona påverkar trädets vitalitet, förankring och stabilitet. ett träd tar upp näring och syre i de finare rotsystemen strax under markytan upp till en halv meters djup. Rotsystemet sträcker sig långt utanför träd-kronans diameter och det är viktigt att skydda denna zon för markkomprimering och upplägg eller lagring av tungt material. de stödjande rötterna längre ner bör man även ta hänsyn till då de har stödjande egenskaper som är viktiga för trädets stabilitet.

Träd som utsatts för markkomprimering inom rotzonen visar skador långt senare som kan vara för sent att reparera.

Vi hjälper till med nödvändig konsultation och åtgärd för att enkelt kunna förebygga dessa skador.

 

11_03_36skydda_tr_d_l_nsstyrelsen.pdfskydda träd - länsstyrelsen
Arboristteamet från Östersund har bra utbildning och lång erfarenhet, är utrustade och försäkrade för att säkert kunna utföra avancerade trädarbeten i trädgård, skog och i offentlig miljö. Vi på Treeworks arbetar för hela miljön. Vi värnar om den estetiska miljön likväl som den ekologiska. Målet är att skapa en trivsam miljö både för växt och människa.
 
Ring oss gärna !  070-759 90 68
Eller maila   info@treeworks.se
 
Treeworks Östersund AB
Åkeräng 123, 832 93 Frösön
 
Kvalitetssäkrad motorsågsutbildning (motorsågskörkort) genom:
 
 
 
 
Kontakta oss