Stubbfräsning

Vi erbjuder effektiv borttagning avoönskade stubbar med en smidig stubbfräs som inte skadar gräsmattan eller andra känsliga underlag. Priset för stubbfräsning beror på antalet stubbar som ska bort, stubbarnas diameter vid marknivå samt arbetsplatsens beskaffenhet och framkomlighet. Är stubbhöjden över 10 cm tillkommer kostnad för nedsågning.

Under stubbfräsningen bildas en mängd flis som är uppblandat med jord och småsten. Vi forslar även bort fliset och täcker med ny jord samt sår nytt gräs efter önskemål.

Flis från lövträd kan blandas med jord och användas till jordförbättring. Vi återställer även efter rotvält.

Arboristteamet från Östersund har bra utbildning och lång erfarenhet, är utrustade och försäkrade för att säkert kunna utföra avancerade trädarbeten i trädgård, skog och i offentlig miljö. Vi på Treeworks arbetar för hela miljön. Vi värnar om den estetiska miljön likväl som den ekologiska. Målet är att skapa en trivsam miljö både för växt och människa.
 
Ring oss gärna !  070-759 90 68
Eller maila   info@treeworks.se
 
Treeworks Östersund AB
Åkeräng 123, 832 93 Frösön
 
Kvalitetssäkrad motorsågsutbildning (motorsågskörkort) genom:
 
 
 
 
Kontakta oss