Trädbeskärning

Ett korrekt beskuret träd håller sig friskare och säkrare. Det blir vackrare, släpper genom mer ljus och tar inte lika mycket vind. De flesta lövträd tål beskärning bäst efter lövsprickning. Barrträd tål att beskäras året runt. Att beskära träd med klättring som arbetsmetod är skonsamt och säkert. Skylift används vid behov.
Olika typer av beskärning

Kronrensning: Man tar bort döda, sjuka, skadade eller olämpligt växande grenar. Trädet blir vackrare och säkrare. 

Kronlyft: Kronan höjs genom att stammen rensas eller beskärs längs hela stammen upp till trädkronan. Görs ofta längs alléer och vägar för framkomlighet, ljusinsläpp och en mer öppen siktlinje.

Kronutglesning: Hela kronan tunnas ut jämnt fördelat på mindre grenar. Används om trädet upplevs för tät eller skrymmande. Trädet behåller sitt form och volym men släpper genom mer ljus.

Avlastande beskärning: För träd med dubbelstam eller andra svagheter kan avlastande beskärning vara ett alternativ till hård beskärning/hamling eller fällning. Avlastas kronan på korta och mindre grenar minskar tyngden och risken för att vinden ska belasta den svaga punkten. Uppbyggnadsbeskärning: Det unga ofta nyplanterade trädet beskärs efter etablering i uppbyggande syfte dvs. trädets grenarkitektur förbättras.

Hamling: är en gammalt teknik där man skär ner samtliga grenar i regelbundna intervall. Ursprungligen blev det gjort för att skaffa foder till boskapsdjur. Hamligen kan utförs på olika lövträd. Helst ska man börjar när tradet är ung. Trädet skulle hamlas alla 2 till 3 år.

Arboristteamet från Östersund har bra utbildning och lång erfarenhet, är utrustade och försäkrade för att säkert kunna utföra avancerade trädarbeten i trädgård, skog och i offentlig miljö. Vi på Treeworks arbetar för hela miljön. Vi värnar om den estetiska miljön likväl som den ekologiska. Målet är att skapa en trivsam miljö både för växt och människa.
 
Ring oss gärna !  070-759 90 68
Eller maila   info@treeworks.se
 
Treeworks Östersund AB
Åkeräng 123, 832 93 Frösön
 
Kvalitetssäkrad motorsågsutbildning (motorsågskörkort) genom:
 
 
 
 
Kontakta oss