Arborist i Östersund

Certifierade arborister med alla behörigheter

Våra certifierade arborister i Östersund har rätt utbildning, lång erfarenhet och är utrustade samt försäkrade för att säkert kunna utföra avancerade trädarbeten i trädgård, skog och i offentlig miljö.

 

En arborist är en trädvårdsspecialist

Vi på Treeworks arbetar för hela miljön. Vi värnar om den estetiska miljön likväl som den ekologiska. Vårt mål är att skapa en trivsam miljö både för växt och människa.

Som arborister arbetar vi bland annat med att säkerställa trädens hälsa. Vi ser till att träd håller sig friska och säkra. Detta gör vi exempelvis genom att arbeta med beskärning och kronstabilisering. Andra uppdrag en arborist utför är avverkning, skogsvård, stubbfräsning, hantering av stormskador på skog med mera.

Arborist Östersund