Stubbfräsning i Östersund

Effektiv stubbfräsning

Vi erbjuder effektiv borttagning av oönskade stubbar med en smidig stubbfräs som inte skadar gräsmattan eller andra känsliga underlag. Priset för stubbfräsning beror på antalet stubbar som ska bort, stubbarnas diameter vid marknivå samt arbetsplatsens beskaffenhet och framkomlighet. Är stubbhöjden över 10 cm tillkommer kostnad för nedsågning. 

Under stubbfräsningen bildas en mängd flis som är uppblandat med jord och småsten. Vi forslar även bort fliset och täcker med ny jord samt sår nytt gräs efter önskemål.

Flis från lövträd kan blandas med jord och användas till jordförbättring. Vi återställer även efter rotvält.

Stubbfräsning Östersund